Robotyzacja biura – na czym polega?

Niezależnie od wielkości oraz branży, każda działalność gospodarcza wiąże się z obowiązkiem wykonywania żmudnych i powtarzających się czynności. Z kolei poprawność i czas ich wykonania ma istotny wpływ na całokształt funkcjonowania przedsiębiorstwa. Współczesne urządzenia i programy są w stanie wykonywać niektóre czynności za człowieka, tym samym dając mu możliwość rozwijania się na innych płaszczyznach. Odpowiednio wykorzystane nowoczesne technologie, jak na przykład roboty do prac biurowych, mogą okazać się doskonałymi pomocnikami w codziennej pracy. Jednak, zanim podejmie się decyzje o robotyzacji procesów w firmie, należy poznać odpowiedzi na kilka istotnych pytań. Czym jest sztuczna inteligencja ? Jakie zadania może wykonywać robot ? Jakie korzyści może przynieść firmie ?

Robotyzacja biura

Robot ze sztuczną inteligencją ?

Najprościej sztuczną inteligencję (z ang. artificial intelligence, AI) definiujemy, jako systemy lub maszyny, które potrafią naśladować ludzkie zachowanie i rozumowanie, podczas wykonywania określonych zadań oraz poleceń. Do niedawna pojęcie to ograniczało się do filmów science fiction, jednak obecnie staje się coraz bardziej popularne, i mniej lub bardziej świadomie wkracza do naszego codziennego życia. Na przykład jednym z zadań robotów może być przetwarzanie i analizowanie danych według zaprogramowanego algorytmu. Dodatkowo AI może występować w różnych formach i wykonywać różnorodne zadania w zdefiniowany przez człowieka sposób.

W przedsiębiorstwach robot najlepiej sprawdzi się w zadaniach, które cyklicznie się powtarzają, wymagają skomplikowanych obliczeń, czy są oparte na określonym schemacie działania. Bez problemu zaloguje się do używanych w firmie systemów informatycznych i będzie obsługiwał różne programy. Może między innymi wyszukiwać konkretne dane z plików, wiadomości, formularzy, czy Internetu, następnie kopiować i gromadzić je we  wskazanym miejscu. Bez problemu będzie sprawnie poruszać się pomiędzy katalogami i przetwarzać zawarte w nich informacje. Może wysyłać e-maile, udzielać odpowiedzi na pytania klientów, dokonywać zamówień, czuwać nad zmianami w stanach magazynowych, czy pisać raporty. To tylko cześć obowiązków, nad którymi piecze mogą sprawować roboty oparte na rozwiązaniach sztucznej inteligencji. Ich zakres jest szeroki i ogranicza go jedynie umysł człowieka. Natomiast wszystkie umiejętności cyfrowego pracownika są dostosowywane indywidualnie do potrzeb firmy.

Korzyści wynikające z pracy robota

Szeroki obszar działalności robotów pozwala dostrzec wiele korzyści, jakie mogą przynieść przedsiębiorstwu. Wśród nich najbardziej znaczącymi jest szybkość wykonywania poleceń, przy jednoczesnym wyeliminowaniu błędów. Pozwala to usprawnić działanie firmy i ograniczyć wydatki, związane z korektami, powstałych na różnych etapach pomyłek. Robot może pracować nieustannie, bez potrzeby przerw i zawsze z taką samą gotowością. Takie rozwiązanie pozwoli odciążyć zwykłego pracownika od monotonnych czynności i umożliwi mu skupienie się na sprawach wymagających twórczego myślenia. Robot z odpowiednio zaprogramowanym algorytmem swoją pracę rozpoczyna od razu i nie potrzebuje czasu na przyswojenie wiedzy oraz dodatkowych szkoleń. Zautomatyzowanie procesów w firmie z pewnością niesie ze sobą wiele zalet i wpłynie pozytywnie na jej działalność.