Ponieważ coraz więcej firm wprowadza automatyzację przemysłową do swoich procesów produkcyjnych robotyka rozwija się w bardzo szybkim czasie. Roboty są wykorzystywane do zastępowania pracowników, którzy wykonywali często niebezpieczne, wysoce powtarzalne i monotonne zadania. Maszyny stosuje się najczęściej do takich zdań jak przenoszenie materiałów, montaż, spawanie łukowe, spawanie oporowe, funkcje ładowania/rozładowywania obrabiarek, malowanie/lakierowanie, paletyzacja i depaletyzacja itp.

Przy zakupie robota należy pamiętać, że istnieją potencjalne zagrożenia związane z automatyzacją z wykorzystaniem robotów. Wypadek z udziałem robota jest bardzo często efektem błędu ludzkiego. Wiele wypadków występuje zazwyczaj podczas prac takich jak programowanie, konserwacja, naprawa, testowanie, ustawianie lub regulacja robota. W takim momencie pracownik może tymczasowo znajdować się w obrębie przestrzeni roboczej robota.

systemy bezpieczeństwa robotów

Kurtyny laserowe stanowisk zrobotyzowanych

Kurtyny świetlne bezpieczeństwa (znane również jako osłony świetlne lub ekrany świetlne) są optycznymi urządzeniami czujnikowymi. Chronią personel przed obrażeniami ciała, a maszyny przed uszkodzeniem. Tworzą ekran sensoryczny, który chroni punkty dostępu do maszyn i ich obwody. Są to popularne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa stanowisk zrobotyzowanych o różnym ryzyku.

Kurtyny świetlne bezpieczeństwa występują w parach. Składają się z nadajnika i odbiornika, które komunikują się za pomocą niewidocznych wiązek światła. Te promienie świetlne tworzą pole ochronne. Jeśli zostaną naruszone, wysyłają sygnał stopu do sterowników bezpieczeństwa maszyny. Spowoduje to wyłączenie wyznaczonych urządzeń i będzie konieczne zresetowanie robota w celu usunięcia awaryjnego wyłączenia. Wiązki świetlne pulsują również na określonej częstotliwości. W ten sposób nie zakłócają one innych źródeł światła i na odwrót.

Poszczególne modele każdej serii są wyposażone w różne funkcje i możliwości. Przed wyborem konkretnego rozwiązania warto ustalić kilka kwestii. Integrator robotów przemysłowych powinien ustalić między innymi:

– obszar roboczy,

– wymagana wysokość pola ochronnego,

– odległość między narożnikami,

– sposób montażu,

– wymagane poziomy bezpieczeństwa stanowiska zrobotyzowanego

kurtyny bezpieczeństwa

Przyciski bezpieczeństwa, zatrzymanie awaryjne robota

Popularny czerwony przycisk, który po aktywacji natychmiast rozpocznie sekwencję zatrzymania awaryjnego. Sytuacja awaryjna pracy robota określa natychmiastową, niebezpieczną sytuację, która musi zostać szybko zakończona lub powstrzymana, aby zapobiec obrażeniom lub uszkodzeniu.

Przycisk bezpieczeństwa ma na celu zapobieganie szkodom lub zmniejszanie istniejących zagrożeń dla osób i uszkodzenia maszyn. Po dokonaniu oceny ryzyka stanowisko zrobotyzowane musi być wyposażone w przyciski pozwalające na osiągnięcie funkcji zatrzymania awaryjnego w celu zapobieżenia wystąpieniu rzeczywistych lub zbliżających się sytuacji awaryjnych.

Co bardzo ważne przyciski awaryjne muszą być wyraźnie rozpoznawalne, dobrze widoczne i łatwo dostępne, tylko takie systemy bezpieczeństwa są intuicyjne dla każdego członka personelu.

przyciski awaryjne robtów

Kolumny sygnalizacyjne dla robotów

Lampy sygnalizacyjne najczęściej dostępne są w różnych kolorach, na przykład: czerwonym, zielonym, żółtym, niebieskim, pomarańczowym i przezroczystym. Oświetlenie sygnalizacyjne maszyn w zależności od miejsca instalacji oraz przeznaczenia może

– świecić światłem stałym

– migać

– obracać się.

Kolumna sygnalizacyjna może być również odpowiednio skonfigurowana pod konkretne wymagania, choć najczęściej stosuje się standardowe modele, które są dostępne w szerokim typoszeregu. Dzięki temu łatwo można dobrać odpowiednie warianty niezależnie od rodzaju pracy jaką wykonują roboty przemysłowe. Dostępne są również lampy do specjalnych zastosowań takich jak kolumny sygnalizacyjne ATEX, które są dedykowane dla przemysłu chemicznego i ciężkiego.

Najwyższy poziom bezpieczeństwa wymaga najwyższej jakości lamp sygnalizacyjnych. Lampy sygnalizacyjne ATEX do zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem posiadają solidną i odporną obudowę o stopniu ochrony IP66/IP67. Urządzenia sygnalizacyjne ATEX cechuje najwyższa stabilność mechaniczna, części nie zużywają się i nie wymagają konserwacji oraz zapewniają bezpieczeństwo we wszystkich zastosowaniach

kolumny sygnalizacyjne stanowisk zrobotyzowanych

Ocena ryzyka pracy robota. Jak zabezpieczyć stanowisko zrobotyzowane.

Bezpieczeństwo pracy osób, która obsługują stanowiska zrobotyzowane jest zawsze priorytetem każdej integracji. Procedura oceny ryzyka powinna uwzględniać wszystkie potencjalne zagrożenia i rozwiązania w zakresie ochrony przed niebezpiecznymi wypadkami. Każdy operator robota przemysłowego powinien zapoznać się z wynikami oceny przed rozpoczęciem pracy ponieważ systemy bezpieczeństwa mogą różnić się od siebie zależnie od stanowiska..

BHP pracy robota

Jednym ze szczególnych punktów związanych z bezpieczeństwem w stanowiskach zrobotyzowanych jest dokładne obliczanie bezpiecznych odległości. Roboty wykonują szybkie i szeroko zakrojone ruchy. Celem jest zatrzymanie robota zanim zrobi komuś krzywdę.

Dostępne są różne techniki zapobiegania narażeniu pracowników na zagrożenia, które mogą być spowodowane przez roboty. Ważne aby podczas planowania stanowiska zrobotyzowanego właściwie zdefiniować niebezpieczeństwa i dobrać odpowiedni system bezpieczeństwa robota dla konkretnej aplikacji. Odpowiednie urządzenia zabezpieczające, które być zainstalowane i przetestowane przed uruchomieniem maszyn.