Zastosowanie zrobotyzowanego spawania łukowego w wysokonakładowej produkcji przemysłowej staje się coraz bardziej powszechne. Podstawowe powody jakie wpływają na coraz częstsze zrobotyzowane spawanie aluminium to wyższa jakość spoiny, zwiększona wydajność i obniżone koszty produkcji.

Nowe trendy polegające na redukowaniu wagi części stosowanych w budowie maszyn czy motoryzacji, sprawiają że aluminium jest coraz częściej spotykane jako materiał w produkcji przemysłowej. Podczas gdy roboty spawalnicze do stali są dobrze znane, w przypadku aluminium należy zwrócić szczególną uwagę na kilka istotnych aspektów w procesie spawania.

ZROBOTYZOWANE SPAWANIE ALUMINIUM I STALI – RÓŻNICE

Przede wszystkim aby skutecznie spawać różne materiały należy dobrze znać ich właściwości i w oparciu o te parametry dobrać właściwe roboty, źródło spawalnicze oraz całą technologię. Zatem aby prowadzić skuteczne spawanie aluminium robotem przemysłowym należy na początku wskazać wartości bazowe.

  1. Przewodność cieplna. Ze względu na wysoką przewodność cieplną, aluminium jest na początku trudne do pogrzania., a po podgrzaniu, topi się w niższej temperaturze. Może to utrudnić proces produkcyjny podczas spawania grubych i cienkich sekcji, ponieważ ciepło zazwyczaj jest absorbowane przez grubszą sekcję, przez co trudno jest skutecznie połączyć cieńsze sekcje.
  2. Szybkość krzepnięcia. Wysoka szybkość krzepnięcia aluminium pozwala na szybsze spawanie niż w przypadku stali.
  3. Kolor i płynność. Prawdopodobnie najbardziej oczywistą różnicą pomiędzy aluminium, a stalą jest to, że aluminium nie zmienia koloru po podgrzaniu, podczas gdy stopiona stal zmienia kolor. Brak zmiany koloru może stanowić wyzwanie dla spawaczy bez doświadczenia.
  4. Miękkość materiału. Aluminium jest bardziej miękkie niż stal i może stwarzać problemy z podawaniem drutu elektrodowego. Postęp technologiczny spowodował, że robot spawalniczy do aluminium programowany jest w ten sposób, aby eliminować takie problemy.

JAK SPAWAĆ ALUMINIUM ROBOTEM

Powyżej wskazane podstawowe właściwości aluminium wskazują na kierunek jaki należy wybrać aby skutecznie prowadzić produkcję z wykorzystaniem robota. Spawalnicze stanowisko zrobotyzowane musi zostać zaprojektowane, wyposażone i skonfigurowane we właściwy sposób. Pozwoli to aby robot do spawania aluminium mógł być wykorzystany maksymalnie wydajnie, z zadowalającymi czasami przejazdów oraz jakością spoin.

Rozpoczynanie łuku – wysoka przewodność cieplna aluminium może być wyzwaniem pod kątem znalezienie sposobu na dostarczenie wystarczającej ilości energii na starcie. Dlatego na początku spawania warto rozważyć stosowanie wyższego natężenie prądu.

Zakończenie łuku – tak jak w przypadku rozpoczynania spawania również zakończenie procesu wiąże się z pewnymi aspektami, które należy wziąć pod uwagę. Po zakończeniu spawania aluminium szybko zastyga, pozostawiając wgłębienie lub krater, który należy wypełnić. Jednym ze sposób radzenia sobie z tym faktem jest dwuetapowa sekwencja wyłączania łuku, która po pierwszym zatrzymaniu wymaga jeszcze krótkiego czasu przy niskim natężeniu prądu.

Inną rzeczą na jaką warto zwrócić uwagę jest palnik chłodzony wodą. Robot spawalniczy do aluminium powinien zostać wyposażony w taki model. Ponieważ spawanie aluminium jest spawaniem pulsacyjnym, ma ono tendencję do nagrzewania drutu, co powoduje jego pęcznienie i przyklejanie się do końcówki. Aby ograniczyć problemy z podawaniem drutu można stosować palniki chłodzone wodą.

korzyści spawania robotem

CZY WARTO WYBRAĆ ROBOTY DO SPAWANIA ALUMINIUM

Ponieważ przemysł dąży do maksymalizacji efektywności, zwiększył wykorzystanie stopów aluminium w produkcji. Ten wzrost zmusił producentów robotyki i przemysł spawalniczy do opracowania zautomatyzowanych systemów, które z powodzeniem sprostają zmieniającym się wymaganiom.

Roboty spawalnicze są coraz bardziej wydajne nawet w wymagających procesach, a ich ceny są coraz niższe. Poza tym na rynku dostępnych jest sporo dobrej klasy robotów używanych. Dlatego cele spawalnicze są coraz częściej stosowane w małych i dużych zakładach produkcyjnych. Aby przekonać się czy warto wykorzystać nowe technologię poniżej prezentujemy kilka zalet jakie daje robotyzacja spawania aluminium.

Stanowisko spawalnicze do aluminium zalety

  1. Wysokiej jakości zrobotyzowane systemy spawalnicze usprawniają powtarzalne, kluczowe procesy. Oznacza to znacznie niższy poziom błędów.
  2. Większa dokładność. Roboty spawają z bardzo wysoką dokładnością, niezależnie od stopnia złożoności zadania. Tak wysoka precyzja jest nieosiągalna dla ludzi.
  3. Użytkownicy obsługujący stanowisko zrobotyzowane są w stanie łatwo dostosować się do nowych projektów. Łatwe programowanie z funkcją zapamiętywania poprzednich projektów jest dużym ułatwieniem.
  4. Większa wydajność i mniejsze zużycie materiałów. Te dwa aspekty to najczęściej główne powody wpływające na obniżenie kosztów produkcji. Dzięki temu zwrot z inwestycji w robotyzację jest coraz krótszy nawet w przypadku małych firm.